Skip to content
Menu
Menu

Urahaastattelun järjestämisen ohjelman lisenssi HappyMe Complet sekä 360˚-palautemoduuli.

  • online-kyselyalusta

  • työntekijän henkilökohtainen kehityssuunnitelma

  • viroksi, englanniksi, saksaksi ja venäjäksi

HappyMe korvaa kehityskeskustelut uudella tavalla,
joka sitouttaa ihmisiä ja tuo esiin heidän parhaat kykynsä.

Tutkimuspohjainen algoritmi voi tunnistaa avainhenkilöt,
jotka ovat suunnittelemassa eroamista. Tulokset on helppo linkittää strategiaan ja mittareihin.

Esimiehet saavat raportteja työntekijöiden tyytyväisyydestä ja sitoutumisesta. Työntekijät voivat hallita omia sopimuksiaan ja kehityssuunnitelmiaan.

alex-kotliarskyi-QBpZGqEMsKg-unsplash

Hinta on 81 €/työntekijä/vuosi. HappyMe on läpinäkyvä. Meillä ei ole piileviä kustannuksia!

Logo_circle_HP_circle_black 5

2. viikko

12. viikko

Tiedonkeruu ja analysointi

Keskustelujen johtaminen

HappyMe-raportti ja kehityssuunnitelma

Ensimmäiset tulokset

HappyMe kerää, analysoi ja tallentaa tietoja sekä työstää toimintasuunnitelman työntekijöiden hyvinvoinnin, sitoutumisen ja tehokkuuden lisäämiseksi.

Miksi HappyMe?

Kun ajattelemme yrityksen tavoitteita, mittaamme menestystä yleensä liikevaihdolla ja tulosluvuilla, harvemmin työntekijöiden hyvinvoinnilla. Myös suurin osa HR-alan tutkimuksista on rakennettu siten, että työntekijä kertoo mielipiteensä eri toimintojen toimivuudesta tai toimimattomuudesta, olematta kuitenkaan aktiivisesti mukana organisaation kehittämisessä. Tämä on noidankehä – johtajat kokevat, että työntekijät eivät ota vastuuta, ja työntekijät kokevat, että heitä ei ymmärretä tai että heiltä odotetaan liikaa.

HappyMe on läpinäkyvä ja kokonaisvaltainen alusta, joka yhdistää johtajat ja työntekijät. HappyMe’n filosofia on ihmiskeskeinen lähestymistapa, jonka tavoitteena on vahvistaa jokaista yksilöä ja kertoa hänen tarpeistaan organisaatiolle. HappyMe’n diagnostiikka paljastaa pullonkaulat, jotka ovat organisaation täyden potentiaalin tukkona – tämä on hienovaraista tietoa, jota ei voida kerätä tavanomaisella kyselyllä. Kyselyyn osallistuminen on käyttäjäystävällistä ja turvallista, tilastojen mukaan 91 % työntekijöistä osallistuu siihen mielellään. Tutkimuksessa tunnistetut esteet ovat myös helposti ratkaistavissa, joten sen tuloksena kaikki työntekijät voivat hyödyntää koko potentiaaliaan.

HappyMe on yhteensopiva ISO 9001 -laatujärjestelmästandardin ja OHSAS 18001 -työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmästandardin kanssa.

Koulutukset

Tiimien 360˚-palaute

Sekä työntekijä että kollegat arvioivat osaamista ja työn tuloksia.
Työntekijän itsearviointia verrataan tiimin jäsenten ja vapaasti kutsuttujen työtovereiden arviointiin tarkasti valittujen kriteerien perusteella.

HAPPYME avausseminaari

HAPPYME-kauden avajaistapahtuma. Työonnellisuuden seminaari, jossa esitellään HAPPYME-ympäristö ja vastataan kysymyksiin. Seminaarin tarkoituksena on saada työntekijät mukaan ja virittää heidät yhteistyöhön.
Koulutuksen hinta ryhmän koosta riippuen alkaen 900 €, esinauhoitetun videokoulutuksen hinta 250 €, hintoihin lisätään ALV.

Strategia-arvotyöpaja

Koulutuksen hinta ryhmän koosta riippuen alkaen 900 €, hintaan lisätään ALV.

Psykososiaalisen ilmapiirin mittaustyökalu HealthyMe

2019. Kaikki työnantajat ovat 1.1.2019 alkaen työterveys- ja työturvallisuuslain mukaan velvollisia arvioimaan työpaikan psykososiaalisiin vaaroihin liittyviä riskejä ja ryhtymään riskien ehkäisyyn.