Skip to content
Menu
Menu

Karjäärivestluste korraldamise tarkvara HappyMe Complete litsents koos 360˚edasiside mooduliga

  • veebipõhine uuringuplatvorm

  • töötaja personaalne arenguplaan

  • eesti, inglise, saksa ja vene keeles

HappyMe asendab arenguvestlused uue vormiga,
mis köidab inimesi ning toob esile nende parimad võimed.

Teadustööl põhinev algoritm suudab kindlaks teha
lahkumisplaanidega võtmetöötajad. Tulemused on lihtsalt seostatavad strateegia ja mõõdikutega.

Juhid saavad raportid töötajate rahulolu ja pühendumuse kohta. Töötajad saavad ise oma kokkuleppeid ja arenguplaane hallata.

alex-kotliarskyi-QBpZGqEMsKg-unsplash

Hind 81€ töötaja kohta aastas. HappyMe on läbipaistev. Meiega ei teki varjatud kulutusi!

Logo_circle_HP_circle_black 5

2.nädal

12.nädal

Andmete kogumine ja analüüs

Vestluste läbiviimine

HappyMe raport ja arenguplaan

Esimesed tulemused

HappyMe kogub, analüüsib ja säilitab andmed ja töötab välja tegevusplaani, kuidas kasvatada töötajate heaolu, pühendumist ja efektiivsust.

Miks HappyMe?

Kui mõtleme ettevõtte eesmärkidest, siis enamasti mõõdame edu käibe ja kasuminumbritess, harvem töötajate heaolus. Ka enamus personalivaldkonna uuringuid on üles ehitatud nii, et töötaja annab sisendit erinevate funktsioonide toimimise ja mittetoimise kohta, olemata aktiivselt kaasatud organisatsiooni kujundamisse. See on nõiaring – juhid tunnevad, et töötajad ei võta vastutust ja töötajad tunnevad, et neid ei mõisteta või et neist tahetakse liiga palju.

HappyMe on läbipaistev ja holistiline juhte ja töötajaid ühendav platvorm. HappyMe filosoofia on inimesekeskne lähenemine, eesmärgiga jõustada iga indiviidi ja tõlkida ta vajadused organisatsiooni keelde. HappyMe diagnostika toob nähtavale organisatsiooni täit potentsiaali takistavad kitsaskohad – see on elitaarne informatsioon, mida tavapärase uuringuga ei saa koguda. Uuringus osalemine on kasutajasõbralik ja turvaline, statistika järgi 91% töötajatest osaleb selles väga hea meelega. Lisaks on uuringuga välja selgitatud takistused ka lihtsasti lahendatavad, nii et tulemusena saavad kõik töötajad rakendada oma täit potentsiaali.

HappyMe ühildub ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi standardiga ja OHSAS 18001 töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardiga.

Koolitused

Meeskondade 360˚edasi- ning tagasiside

Nii töötaja kui ka kolleegid hindavad kompetentse ja töötulemusi.
Töötaja enese hindamist võrreldakse meeskonnakaaslaste ja vabalt kutsutud töökaaslaste omaga üle hoolikalt valitud kriteeriumite.

HAPPYME avaseminar

HAPPYME sessiooni avaüritus. Tööõnne seminar, HAPPYME keskkonna tutvustamine ja küsimustele vastamine. Seminari eesmärk on töötajate kaasamine ja häälestamine koostööle.
Koolituse hind sõltuvalt grupi suurusest alates 900 € , eelsalvestatud videokoolituse hind 250 €, hindadele lisandub käibemaks.

Strateegia-väärtuste töötuba

Koolituse hind sõltuvalt grupi suurusest alates 800 € , hinnale lisandub käibemaks.

Psühhosotsiaalse kliima mõõtmise töövahend HealthyMe

2019. aasta 1. jaanuarist alates on töötervishoiu ja tööohutuse seaduse järgi kõik tööandjad kohustatud hindama töökohal psühhosotsiaalsete ohtudega seotud riske ning võtma kasutusele riski ennetavaid meetmeid.